Författarsamtal med Andrzej Tichý om att skriva polyfont.

Författarsamtal och workshop i översättning för svenskstudenterna vid Warszawas universitet, Polen.

Med utgångspunkt i sitt författarskap utforskar Andrzej Tichý hur mångkultur och mångspråkighet präglar stilen, tematiken och skrivandet i hans text.

Samtal med författaren och uppläsning av hans roman Eländet, översatt från svenska till polska av Dominika Górecka 2023. Frågestund för studenter.

Efter författarsamtalet hålls en workshop i översättning med utgångspunkt i en av texterna ur novellsamlingen Renheten. Under workshoppen har studenterna möjlighet att prata om texten samt ställa frågor till författaren och översättaren.

Kontakter på Institutet för tillämpad lingvistik vid universitetet i Warszawa

Agnieszka Piatek, svensklärare

apiatek@uw.edu.pl

Dominika Górecka, översättare och svensklärare

dominika.gorecka@uw.edu.pl