Frågestund för huvudsökande gällande såddfinansiering inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme

I samband med utlysningen för såddfinansiering inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme arrangerar Svenska institutet en frågestund online för dig som avser att söka medel som svensk huvudsökande. Välkommen att delta!

Om frågestunden
Frågestunden riktar sig till dig som håller på att utveckla en ansökan under pågående utlysning gällande såddfinansiering (som svensk huvudsökande). SI kommer inte att ge någon presentation utan detta är en öppen frågestund som ger dig som svensk huvudsökande möjlighet att ställa dina frågor till Svenska institutets handläggare för SI Baltic Sea Neighbourhood Programme.

Vi kommer finnas på plats på Zoom under en och en halv timme om du har en fråga gällande din ansökan. Du kan logga på när som helst under denna tid.

Observera att frågestunden hålls på svenska då den riktar sig mot svensk huvudsökande.

Datum: 27 augusti
Plats: Online på Zoom.
Anmälan: Anmäl dig på denna länk
Tid: 10:00-11:30 (du kan ansluta när det passar dig)

Om utlysningen
Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med EU-länderna runt Östersjön och i vårt närområde. Du som representerar en svensk organisation kan söka stöd från Svenska institutet för att samarbeta med organisationer i EU-länderna runt Östersjön och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Utlysningen gällande såddfinansiering inom SI Baltic Sea Neighbourhood Programme stänger 17 september 2024. Instruktionen för stödformen och allt ansökningsmaterial finns att hitta på utlysningens hemsida. Läs mer här.