Ingmar Bergman hyllas världen runt

Ingmar Bergman (1918-2007) film- och teaterregissör, manusförfattare, teaterchef, dramatiker och författare skulle ha fyllt 100 år i juli 2018 och under hela året hedras han.

Ingmar Bergmans insatser som filmskapare räknas ofta som en av de viktigaste under 1900-talet. Från mitten av 1940- till 80-talet producerade han film för biografer, därefter främst för TV. Bergman producerade ett sextiotal filmer, över etthundrasjuttio teateruppsättningar och ett antal böcker och artiklar. Han gjorde inte bara drama utan också reklam-, dokumentär, dans- och operafilm.

Ingmar Bergman såg och använde sig skickligt av film- och TV-mediets landvinningar och blev redan under sitt verksamma liv en legend. Detta har på intet sätt upphört efter hans bortgång och hans verk fortsätter att inspirera och påverka dagens kreatörer inom olika områden.

SI:s bidrag till 100 års-firandet består av ett filmpaket med ett urval av de största långfilmsklassikerna regisserade av Bergman i nyöversättningar och till språk där filmerna tidigare inte varit fullt tillgängliga. SI producerar även ett utbyggt s.k. toolkit innehållande bland annat en essä av Maaret Koskinen, en tidslinje som visar på Bergmans stora produktion, en interaktiv filminstallation och utställningen Ingmar Bergman and his legacy in fashion and art.

Under minnesåret samarbetar SI med bl a svenska ambassader och konsulat, Stiftelsen Ingmar Bergman, Filminstitutet och Sveriges Television.

Läs mer på Sharingsweden