Svenska institutet uppmärksammar Ingmar Bergman under minnesåret i samarbete med bland andra Stiftelsen Ingmar Bergman, Filminstitutet och Sveriges Television. Detta sker i samverkan med framförallt kulturråden och kulturansvariga vid ambassaderna, som har visat stort intresse.

SI:s bidrag kommer framförallt att bestå av ett filmpaket med ett urval av de största långfilmsklassikerna regisserade av Bergman översatta till språk där filmerna inte varit fullt tillgängliga. SI producerar även ett utbyggt s.k. toolkit för att stödja svenska ambassaders utställningsverksamhet där olika aspekter av denne ikoniske filmskapare presenteras och visar hur hans arv lever vidare och inspirerar dagens konstnärer och designers.

Ingmar Bergmans insatser som filmskapare räknas ofta som en av de viktigaste under 1900-talet. Han producerade film för biografer från mitten av 1940-talet fram till 1983, därefter främst för TV. Bergman producerade ett sextiotal filmer, över etthundrasjuttio teateruppsättningar och författade ett hundratal böcker och artiklar. Han gjorde inte bara drama utan också reklam-, dokumentär, dans- och operafilm.

Ingmar Bergman såg och använde sig skickligt av särskilt film- och TV-mediets landvinningar och blev redan under sitt verksamma liv en legend. Detta har på intet sätt upphört efter hans bortgång och hans verk fortsätter att inspirera och påverka dagens kreatörer inom olika områden.