Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling

Välkommen att delta i ett digitalt seminarium om hur organisationer inom offentlig, privat och ideell sektor kan använda EU:s strategi för Östersjöregionen som ett verktyg för sitt strategiska utvecklingsarbete i relation till den Europeiska pelaren för sociala rättigheter.
Working from home

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en
enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder
ett nytt samarbetsformat där ett brett spektrum av aktörer arbetar
tillsammans över nationsgränser i en långsiktig och flexibel samarbetsstruktur.
Utmaningar tacklas gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och baserat på
flernivåsamverkan.

Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på dess hemsida.

Detta seminarium fokuserar på hur EU:s strategi för Östersjöregionen kan vara ett verktyg för
arbetet med den Europeiska pelaren för sociala rättigheter. Pelaren består av 20 viktiga
principer som utgör grunden för ett starkt socialt EU som är rättvist, inkluderande och fullt av
möjligheter.

Under seminariet presenterar vi konkreta exempel på hur myndigheter och organisationer
kan använda EU:s strategi för Östersjöregionen i arbetet med socialt hållbar utveckling.

Målgruppen för seminariet är strategiskt utvecklingsansvariga i svenska myndigheter och
organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande.

Seminariet genomförs digitalt och äger rum tisdagen den 5 oktober april kl 09.30–12.00.

Inbjudan

Program

Välkommen att anmäla dig till seminariet via denna länk senast den 1 oktober.

Några dagar före seminariet sänder vi ut möteslänken till alla som har registrerat sig.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Svenska institutet, Föreningen Norden, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket samt Universitets- och högskolerådet.

Vi ser fram emot att få träffa dig under seminariet!

P.S. Den 9 november arrangerar vi en workshop om EU:s strategi för Östersjöregionen med fokus på temat social hållbarhet. Under workshoppen får deltagarna möjlighet att på ett konkret sätt testa samarbetsmetoden som används inom makroregionala strategier. Inbjudan till workshoppen sänds senare ut till de som anmält sig på detta seminarium. 

Vi kommer även att arrangera ett seminarium och workshop om hur EU:s strategi för Östersjöregionen kan vara ett verktyg för arbetet med EU:s digitala agenda. Preliminära datum  är 23 november (seminarium) och 18 januari (workshop). Mer information kommer snart på SI:s evenemangssida.