Samtalen äger rum på  Lusaka’s Government Complex och vid Zambias största universitet, University of Zambia. Målgruppen för samtalen är deltagare från ministerier,offentlig sektor, civilsamhället samt lärare, forskare och studenter vid universitetet för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Den lokalproducerade utställningen Facing the Climate har visats i mer än 30 länder runt om i världen. Det är första gången som de svenska tecknarnas klimatbilder visas i Zambia. Förhoppningen är att de svenska tecknarnas klimatbilder ska stimulera till fördjupade samtal om klimatet.