Konferens för svensklärare i Nordamerika

SI arrangerar och stöder en årlig konferens för svensklärare vid universitet och högskolor i Nordamerika. Dessa konferenser arrangeras i samarbete med Sveriges ambassad i Washington DC, ASTRA och universitet på plats.
Personer som sitter och lyssnar på en konferens

Det finns närmare 30 universitet i Nordamerika som har undervisning i svenska språket och den svenska kulturen och samhället, ofta inom ramen för skandinavistikprogram. De flesta av universiteten ingår i  Association of Swedish Teachers and Researchers of America (ASTRA) som är en paraplyorganisation för svensklärare och forskare vid universiteten i USA, Kanada och Mexiko.

Årets konferens äger rum vid University of Wisconsin i Madison den 27 till 29 oktober. Konferensen förväntas locka ett femtiotal lärare och forskare vid universitet med svenskundervisning från hela Nordamerika.

Tema för konferensen är Vem är svensk? Bland talarna finns författaren Patrik Lundberg.

Arrangörer:

  • Svenska institutet
  • Sveriges ambassad i Washington DC
  • ASTRA
  • University of Wisconsin i Madison

Kontaktperson på SI

Viktor Hennius