Konferens med temat ”Språkens rum och rummens språk”

Konferens med fokus på flerspråkighet, minoritetsspråk och språktransfer vid universitetet i Bonn, Tyskland.

Institutionen för Nordiska språk och litteratur vid Bonns universitet är i år arrangör av
”Allgemeine Tagung der Skandinavistik”, ATDS, en konferens som hålls vartannat år vid olika tyskspråkiga universitet.

ATDS är en av de största konferenserna inom ämnet Nordenstudier med cirka 200 deltagare.
Flerspråkighet och minoritetsspråk är områden som inte bara är viktiga i dagens samhällen,
och för att utveckla interkulturell kunskap, utan de lämpar sig även för att diskutera nordisk politik
och de nordiska språkens betydelse och utveckling.

Utöver det akademiska programmet finns det alltid ett ramprogram, som vanligtvis består av
författarläsningar och/eller konserter. Till Bonn är Johanna Holmström, finlandssvensk författare
inbjuden till ett författarsamtal.

Evenemanget är öppet för allmänheten, men riktar sig framförallt
till studenter.

Institutet för germanistik, jämförande litteratur- och kulturvetenskap, avdelningen för skandinavistik vid universitetet i Bonn

Dr. Judith Meurer-Bongardt

judith.meurer-bongardt@uni-bonn.de