Konferens om kultur och media i framtidens demokratibistånd

Svenska institutets program Creative Force ger stöd till svenska organisationer som bedriver demokratiprojekt inom kultur och media tillsammans med internationella samarbetsparter. Samtidigt som programmet fyller 10 år har den svenska regeringen lanserat ett ökat fokus på demokratibistånd. Detta uppmärksammar vi med en heldagskonferens tillsammans med svenska projektägare och experter. Syftet med konferensen är att föra en framåtblickande diskussion om kulturens och medias roll i det framtida demokratibiståndet utifrån vår samlade erfarenhet och kunskap.

På programmet står bland annat en presentation av regeringens Offensiv för demokratin i utrikespolitiken av Annika Ben David, Sveriges ambassadör för mänskliga rättigheter, och ett inspirationstal av Hedda Krausz Sjögren, kulturråd i Pretoria, om kulturdiplomati och konkreta erfarenheter av att arbeta för mänskliga rättigheter.

De inbjudna deltagarna är främst tidigare mottagare av Creative Force stöd. Deras erfarenhet av att verka för demokrati genom media och kultur är centralt i utvecklingen av stödet. Vi kommer därför att ägna en stor del av dagen åt att diskutera deras erfarenheter, best practice och hur vi arbetar framåt.

Efter konferensen kommer vi att publicera en sammanfattning av dagen samt videoklipp på si.se.