Kulturens roll för hållbar utveckling – samarbete i Östersjöregionen

Välkommen till workshop med temat kulturens roll för hållbar utveckling
Kalmar Castle

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en enskild verksamhet, kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder möjligheter till att gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och baserat på flernivåsamverkan hantera och arbeta med dessa utmaningar.

EU:s strategi för Östersjöregionen är en av fyra makroregionala strategier som erbjuder ett nytt samarbetsformat, där flera aktörer kan samarbeta över nationsgränserna i en långsiktig och mer flexibel samarbetsstruktur. Strategin är organiserad i 14 tematiska områden, där kultur är ett. Inom ramen för strategin skapas långsiktiga utvecklingsplattformar där sättet att samarbeta anpassas till den valda tematiken, exempelvis i form av nätverk, arbetsgrupper och projekt. Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på deras webbsida.

Kulturens roll för hållbar utveckling och påverkan på ekonomi, hälsa, demokrati och hållbar utveckling i bred bemärkelse kommer vi arbeta med under denna workshop. Vi tar utgångspunkt i våra behov av samarbete med andra länder för att lösa samhällsutmaningar eller bättre ta vara på möjligheter inom treområden:

  • Konst och kultur, mångfald och identitet som drivkraft för
    hållbar utveckling.
  • Hur kan kulturarvet bevaras och utvecklas?
  • Hur kan kulturella och kreativa branscher utvecklas?

Målgruppen för workshopen är kommuner, regioner och nationella myndigheter, kulturorganisationer, det fria kulturlivet samt utbildningsaktörer.

Datum: 12 september
Tid: 09:30-16:30
Plats: Emmaboda Folkets Hus, Nygatan 8, Emmaboda
Anmälan: Klicka på länken för att komma till anmälningsformuläret.

Läs mer i denna inbjudan där du även hittar programmet.

I anmälningsformuläret kan du välja ett av tema, alternativt ett eget, som du vill arbeta med under workshoppen. Tema väljs förslagsvis utifrån det du arbetar med och där du ser ett värde av samarbete med andra länder.

Efter att sista anmälningsdag (14 augusti) har passerat, kallas grupperna till digitala förmöten veckan före workshopen. Dessa möten tar cirka en timme. Där får deltagarna möjlighet att introducera sig för varandra och närmare specificera det tema som gruppen kommer att arbeta med på plats i Emmaboda. Vill du inte välja ett tema i förväg, kan du göra det på plats under workshoppen.

Denna workshop samarrangeras av Region Kalmar län, Svenska institutet, Föreningen Norden, Svenska ESF-rådet och Universitets- och högskolerådet.