Media och expertbesök – Women in Tech

Expertprogrammet är utformat för kvinnor i teknikindustrin och internationella journalister för att de ska kunna knyta kontakter och lära sig om kvinnorna på den svenska tech-scenen.

Expertgruppen består av 20 teknikföretagare från sju länder runt om i världen och mediebesöket består av tio internationella journalister.

Båda grupperna kommer att ha gemensamma delar av sina program och kommer till exempel att möta några av de mest intressanta start-ups som arbetar för att förbättra livskvaliteten för kvinnor över hela världen, så som PeppyPals, GraceHealth med flera. Under besöket kommer de också att träffa investerare och personer från femtech-scenen så som Sophia Bendz, Aurore Belfrage och Teklas festivalvärdar.

För att avsluta besöken kommer båda grupperna att delta i den årliga Women in Tech-konferensen i Stockholm som äger rum på Internationella kvinnodagen den 8 mars.