NFGL har anordnat ett studiebesök och workshop tillsammans med Fryshuset för nuvarande NFGL-medlemmar. Under studiebesöket och workshopen kommer deltagarna att lära sig mer om Fryshuset och deras aktiviteter för att stärka ungdomar. Vi kommer att få en guidad rundtur i byggnaden, lära oss mer om deras verksamhet och ha en workshop som fokuserar på Fryshusets ungdomsprogram – Peace Leaders. Workshopen kommer att vara en miniatyrversion av Peace Leader-programmet där deltagare deltar i övningar för att utveckla ledarskapsförmåga så som aktivt lyssnande och hur man arbetar med grupprocesser.