Nordic Smart City Hack äger rum 2–6 november, och vi uppmuntrar dig att anmäla dig och bidra. Evenemanget kommer att involvera individer från den offentliga sektorn, akademin och andra branschledare för att få fram idéer för förändring. Tillsammans har vi större möjligheter att hantera de utmaningar vi möter och skapa de lösningar vi behöver.

Mer information och hur du registrerar dig finns på hack.sweden.se/smartcity.

#NordicSmartCityHack

Project Manager