Postinvandringslitteratur i Norden

Föreläsning av Maïmouna Jagne-Soreau, doktorand i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.

Svenska institutet samarbetar med drygt 225 institutioner vid universitet runt om i världen som erbjuder svenskundervisning eller har kurser i Sverigestudier. Vi ger även bidrag till gästföreläsningar och evenemang vid de utländska universiteten.

Maïmouna Jagne-Soreau kommer i mars att tala om sitt avhandlingsprojekt, som handlar om satir och mellanförskap i ett postnationalt perspektiv på två universitet i Ryssland.

Föreläsningen arrangeras inom ramarna för Nordiska språk- och kulturdagarna vid Nordliga arktiska federala universitetet i Archangelsk, samt vid Ryska statliga humanistiska universitetet i Moskva.

Föreläsningen hålls på engelska för studenter från olika inriktningar med det gemensamma att de alla läser nordiska språk, antingen svenska, finska eller norska.