She Entrepreneurs 2023

She Entrepreneurs är ett ledarskapsprogram för framgångsrika kvinnliga entreprenörer i Mellanöstern, Nordafrika och Turkiet som bygger hållbara och skalbara företag som bidrar till en hållbar utveckling.
A woman is standing in front of a window with many post-its on it. She is wearing a weil and glases.

I She Entrepreneurs 2023 deltar 31 entreprenörer från åtta olika länder. Programmet pågår från april till september och kombinerar regelbundna workshops och individuellt mentorstöd online med en intensiv vecka på plats i Stockholm i september.

Programmet erbjuder deltagarna konkreta verktyg, insikter och nätverk med syftet att hjälpa dem att få sina företag att växa och att utvecklas som entreprenörer och ledare. Under de senaste åren har många entreprenörer fått stöd som hjälpt dem att expandera och få större effekt för sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer om She Entrepreneurs på engelska här: She Entrepreneurs – Svenska institutet (si.se)