Robyn och KTH har organiserat Tekla Festival-evenemang på universitetets Stockholms campus de senaste fyra åren och nu går det internationellt. Målet är detsamma: att involvera fler tonårsflickor i STEM (vetenskap, teknik, teknik och matematik) genom att ge dem en rolig och kreativ möjlighet att utforska och lära.
Den internationella lanseringen av Tekla Festival i Washington av Stockholms KTH Royal Institute of Technology, Svenska institutet och Sveriges ambassad.
8 mars - workshop för tjejer
Tekla workshop på House of Sweden kommer att erbjuda flickor, 11-14 år, från skolor i området att lära sig om kod och utforska olika sätt att använda sensorer och laser för att styra musik och ljus. 

9 mars - paneler om kvinnor i teknik
Tekla Dialogue, andra halvan av lanseringen kommer att erbjuda en plattform för diskussioner om flickors utbildning och kvinnor i STEM. Diskussionerna ska handla om underrepresentation av kvinnor i teknik och sätt stärka roller och möjligheter.