SI tar Robyn och KTHs techfestival till Washington

"Vad händer när pojkarna lämnar rummet?" Det är tanken bakom en techfestival som initierats av Robyn och KTH och som nu genom SI ska lanserar för tonårsflickor över hela världen.
Robyn och KTH har organiserat Tekla Festival-evenemang på universitetets Stockholms campus de senaste fyra åren och nu går det internationellt. Målet är detsamma: att involvera fler tonårsflickor i STEM (vetenskap, teknik, teknik och matematik) genom att ge dem en rolig och kreativ möjlighet att utforska och lära.
Den internationella lanseringen av Tekla Festival i Washington av Stockholms KTH Royal Institute of Technology, Svenska institutet och Sveriges ambassad.
8 mars - workshop för tjejer
Tekla workshop på House of Sweden kommer att erbjuda flickor, 11-14 år, från skolor i området att lära sig om kod och utforska olika sätt att använda sensorer och laser för att styra musik och ljus. 

9 mars - paneler om kvinnor i teknik
Tekla Dialogue, andra halvan av lanseringen kommer att erbjuda en plattform för diskussioner om flickors utbildning och kvinnor i STEM. Diskussionerna ska handla om underrepresentation av kvinnor i teknik och sätt stärka roller och möjligheter.

Ulrika Rosvall