Svenska institutets managementprogram Norra och Östra Europa

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Målet är att stärka arbetet med en hållbar utveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige.
A photo collage showing a woman in a converastion, a man in front of a lap top in an online session and hands typing on a laptop.

30 företagsledare och offentligt anställda från Armenien, Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Polen, Ryssland, Sverige, Ukraina och Vitryssland deltar i årets Swedish Institute Management Programme (SIMP) Norra och Östra Europa.

SIMP är ett engagerande ledarskapsprogram med fokus på ansvarsfullt ledarskap och hållbart företagande. Programmet erbjuder innovativa, kreativa och interaktiva lösningar för hur deltagarna från olika länder kan förvärva ny kunskap och nya färdigheter och bygga relationer digitalt.

SIMP Norra och Östra Europa genomförs online  i tre moduler mellan perioden maj och november.

För mer information om SIMP

Programansvarig