28 företagsledare, offentligt anställda från Vitryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige, Ukraina deltar i årets Swedish Institute Management Programme (SIMP) Norra Europa.

SIMP är ett engagerande ledarskapsprogram med fokus på ansvarsfullt ledarskap och hållbart företagande. Programmet erbjuder i år innovativa, kreativa och interaktiva lösningar för hur deltagarna från olika länder kan förvärva ny kunskap och nya färdigheter och bygga relationer digitalt.

SIMP Norra Europa genomförs i tre moduler, den första sker online med start i maj och den sista modulen genomförs i december.