Svenska institutets managementprogram Afrika

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Målet är att stärka arbetet med en hållbar utveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige.
A photo collage of men and women conversating and working in front a computer.

32 företagsledare, offentligt anställda från Etiopien, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda och Zambia deltar i årets Swedish Institute Management Programme (SIMP) Afrika.

SIMP är ett engagerande ledarskapsprogram med fokus på ansvarsfullt ledarskap och hållbart företagande. Programmet erbjuder i år innovativa, kreativa och interaktiva lösningar för hur deltagarna från olika länder kan förvärva ny kunskap och nya färdigheter och bygga relationer digitalt.

SIMP Afrika genomförs i tre moduler, med start online i juni och den sista modulen genomförs i februari 2023.

För mer information om SIMP.

Magdalena Ellfors