Svenska institutets managementprogram Asien

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Målet är att stärka arbetet med en hållbar utveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige.
A photo collage showing people conversating and a woman in a online meeting.

35 företagsledare, offentligt anställda från Kina, Indien, Indonesien, Filippinerna, Thailand och Vietnam deltar i årets Swedish Institute Management Programme (SIMP) Asien.

SIMP är ett engagerande ledarskapsprogram med fokus på ansvarsfullt ledarskap och hållbart företagande. Programmet erbjuder innovativa, kreativa och interaktiva lösningar för hur deltagarna från olika länder kan förvärva ny kunskap och nya färdigheter och bygga relationer digitalt.

SIMP Asien genomförs i tre olika faser mellan perioden maj till februari 2022.

För mer information om SIMP Asien.

Programansvarig