Svenska institutets managementprogram Asien

SI genomför ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare i våra samarbetsländer. Målet är att stärka arbetet med en hållbar utveckling i deltagarnas egna länder och skapa viktiga relationer för Sverige.
Deltagare i Swedish Institute Mangagement Programme Asien samtalar vid ett bord.

30 företagsledare, offentligt anställda från Kina, Indien, Filippinerna, Thailand och Vietnam deltar i årets Swedish Institute Management Programme (SIMP) Asien.

SIMP är ett engagerande ledarskapsprogram med fokus på ansvarsfullt ledarskap och hållbart företagande. Programmet erbjuder i år innovativa, kreativa och interaktiva lösningar för hur deltagarna från olika länder kan förvärva ny kunskap och nya färdigheter och bygga relationer digitalt.

SIMP Asien genomförs i två moduler, den första sker online med start i maj och den sista modulen genomförs i  oktober.