Svenska och östafrikanska klimatbilder visas vid miljömöte i Arusha i Tanzania

Svenska och östafrikanska tecknares roande och oroande bild på klimatet visas vid ett miljömöte i Arusha med deltagare från sex länder i östra Afrika.

Utställningen Facing the Climate – svenska och östafrikanska tecknares roande och oroande syn på klimatet visas vid East African Communitys/ EAS möte med representanter från miljödepartementen från sex länder i östra Afrika.

Facing the Climate är en digital utställning som producerats av Svenska institutet för svenska ambassader och lokala parter  i deras miljöfrämjande arbete. Utställningen växer hela tiden med nya lokalproducerade bidrag från de länder där utställningen visas. Mer än 450.000 besökare har hittills sett klimatbilderna sedan projektet startade år 2009. I anslutning till utställningen ordnas programaktiviteter och samtal.