Swedish Design Movement

Swedish Design Movement enar aktörer inom svensk design, mode och arkitektur som driver på för en hållbar omställning. Syftet med satsningen är sätta Sverige på den internationella designkartan, öka synligheten för svenska hållbara företag och visa vägen globalt.
Logo Swedish Design Movement

Design har en nyckelroll i omställningen mot ett hållbart samhälle, både i Sverige och globalt. Genom att mobilisera kraften hos svenska arkitekter, modeskapare, möbeldesigner, producenter och andra aktörer vill Swedish Design Movement ta en drivande roll i den omställningen.

Synliggör designnationen Sverige

Initiativet är sedan 2016 en del av regeringens export- och investeringsstrategi men gör nu en kraftfull omstart. Målet är att stärka omvärldens nyfikenhet på svensk design och bidra till en ökad efterfrågan på hållbara varor och tjänster från Sverige. Ett första steg är att synliggöra designnationen Sverige med gemensam kommunikation som lyfter innovativa, banbrytande företag och aktörer från olika designområden och delar av landet.

Samarbetar med branscherna

Swedish Design Movement leds av Svenska institutet i samarbete med Svensk Form, Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association och Trä- och möbelföretagen samt flera svenska städer, regioner och företag. Med Swedish Design Movement vill vi bygga en attraktiv plattform för branschaktörer som vill stärka sin internationella närvaro och gynna en global hållbar utveckling, vilket också främjar svensk export.

Svensk design har alltid tagit avstamp i människors livsvillkor. Med samhällets utveckling som drivkraft har designers format såväl djupgående sociala reformer som snabbfotade unicorns; innovationer som förändrat människors vardag. Allt fler svenska designers och producenter har idag en cirkulär affärsmodell, där produkter tillverkas av förnybart material, håller längre, repareras, återanvänds och slutligen återvinns. Nya former av produktionsprocesser, material och tekniska innovationer gynnar den inhemska tillverkningsindustrin och gör en hållbar produktionskedja möjlig. Här kan svensk design visa vägen globalt.

Initiativet stöttas under 2021 med 5 miljoner sek och förhoppningen är att det ska pågå i ytterligare två år. Fokusmarknader för satsningen är Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA och Japan.

Vill du vara med i Swedish Design Movement och använda vårt kommunikationstoolkit? 

Ta del av nyheter och uppdateringar genom Swedish Design Movements nyhetsbrev

Programpunkter om nylanseringen under Stockholm Design & Fashion Week 8–14 februari

9 februari
Svenska möbler i The Green Deal – Regeringssatsning ska stötta designföretagens export

10 februari
Swedish Design Movement – positioning Sweden internationally through sustainable design

11 februari
Designing for sustainability – The Swedish Design Movement

Samarbetspartners Swedish Design Movement
Svensk Form 
Sveriges Arkitekter
Swedish Fashion Association (SFA) 
Trä & Möbelföretagen (TMF)
Visit Sweden

Fakta om uppdraget:
Swedish Design Movement är del av Sveriges export- och investeringsstrategi. I enlighet med den ska Sverige vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. För att nå klimatmålen behöver vi ställa om till en cirkulär och biobaserad ekonomi, vilket på sikt även kan stärka landets konkurrenskraft och bidra till att skapa nya jobb.

Swedish Design Movemen hette tidigare Swedish Design Moves och arrangerade mellan 2016 och 2019 flera internationella utställningar och aktiviteter runt om i världen samt ett stort antal visningsresor för journalister till Sverige. Fler än 260 design-, mode- och arkitekturföretag var med och skapade synlighet för Sveriges arkitektur, design och besöksmål.

Kontaktperson SI