Swedish Design Movement – positionerar Sverige internationellt genom hållbar design

Webinarium under Stockholm Design & Architecture Talk

Design är nyckeln till att nå hållbarhetsmålen på mindre än tio år. Sverige sätter målen högt och strävar efter att vara ledande inom genomförandet av FN: s 2030-agenda – nationellt och globalt. Många svenska designers, arkitekter och designföretag är ledande när det gäller att hitta hållbara lösningar och förändra vägen genom design. Detta är utgångspunkten för ett förnyat regeringsinitiativ för att stärka Sveriges internationella ställning som designnation och export av hållbara varor och tjänster de närmaste åren. Lär dig mer om idéerna bakom Swedish Design Movement, varför design är bryggan mellan lösning och förändring och varför internationellt samarbete är nyckeln till våra globala utmaningar.

Deltagare:
Cecilia Ask Engström, chef Industriell utveckling, Trä- och möbelindustrins federation
Jenny Bergström, projektledare, svenska institutet
Mats Widbom, VD, Svensk Form (Svenska föreningen för hantverk och design)

Moderator: Mark Isitt