SWEDISH DESIGN MOVES NEW YORK – Sverige undersöker temat demokratisk arkitektur under Archtober

Demokratiska stadsrum berör och ska säkerställa välbefinnande för alla, från barn till äldre. I samarbete med Archtober 2017 presenterar Sverige ett tematiskt program som undersöker olika aspekter av demokratisk arkitektur.

Programmet – som spänner över flera dagar och äger rum på Center for Architecture och Van Alen Institute i New York den 24 till 28 oktober – presenterar och undersöker svenska arkitektur- och designexempel, som på olika sätt adresserar samtida globala utmaningar inom arkitektur och urbanitet. Bland andra kommer följande ämnen att undersökas:

  • Hur kan vi samarbeta internationellt för att hitta kreativa lösningar för en hållbar och demokratisk samhällsbyggnad?
  • Hur kan designtänkande tillämpas globalt för att skapa demokratiska stadsrum?
  • Hur kan svenska och amerikanska demokratiska processer inspirera arkitekter och stadsplanerare i New York och runt om i världen?

Swedish Design Moves New York är ett samarbete mellan Visit Sweden, Svenska institutet, Sveriges generalkonsulat i New York, STHLMNYC och SAR/Sveriges Arkitekter. Programmet är en del av Swedish Design Moves (länk: https://www.swedishdesignmoves.com/ ) – ett initiativ av den svenska regeringen med syfte att öka det internationella intresset för svensk design, mode och arkitektur.

Läs SI:s pressmeddelande
För mer info om program och anmälan