Tekla är ett initiativ av KTH och Svenska institutet med målet att fler flickor och unga kvinnor ska intressera sig för STEM (science, technology, engineering, mathematics). Paneldiskussionen – TEKLA dialogue – kommer bland annat att fokusera på hur vi kan motverka underrepresentationen av kvinnor i tech-yrken och vikten av förebilder.

Projektledare