Målet är detsamma: att involvera fler tonårsflickor i STEM (vetenskap, teknik, teknik och matematik) genom att ge dem en rolig och kreativ möjlighet att utforska och lära. Festivalen ska dessutom erbjuda en plattform för diskussioner om flickors utbildning och kvinnor i STEM. Diskussionerna handlar om underrepresentation av kvinnor i teknik och sätt stärka roller och möjligheter.

Tekla dialogue är öppet för publik. Registrera dig här

Projektledare