Utländska journalister besöker Gather festivalen

A creative culture

Besök av utländska journalister är en viktig del i arbetet med att marknadsföra Sverige. Besöken arrangeras årligen av Svenska Institutet som ett sätt att möta det intresse som finns för Sverige bland internationell media. Under 2019 kommer ett trettiotal journalister på studiebesök till Sverige.

Journalister med speciellt fokus på innovation och sociala frågor besöker Gather festivalen, en interdisciplinär konferens inom tech, business, innovation och kultur – samt träffar aktörer som arbetar med medborgardialog och demokratifrågor.

Livia Podesta