Peter Johansson aprorierar symboler för svenskt kulturarv och leker med välkända nationella symboler. Han antar en kraftfull estetik på kitschens gränser och ställer några mycket aktuella frågor: vart går gränsen mellan stolthet  och nationalism? Vem tillhör kulturarvet och vem har rätt att tillämpa det? Vid vilken tidpunkt blir nationella emblem allmäna? Vilka symboler och bilder kan representera en nation, och vem fattar det beslutet?

Med exemplet från Sverige föreskriver Peter Johansson en ”nationell terapi” för oss alla och uppmuntrar oss att reflektera över de olika bilderna som förkroppsligar ett land och vad som ligger bakom dem. Institutet, kommer att organisera flera evenemang i samband med utställningen i början av 2020.

I samarbete med Nationalmuseum och med stöd från Svenska Konstrådet.

Fri entré.
Vernissage: 14.11.2019 / 18:00 – 20:00