Utställning: Nationell terapi av Peter Johansson

Konstnären Peter Johansson närmar sig teman nationalism och patriotism med en hälsosam dos humor och självkritik.

Peter Johansson approprierar symboler för svenskt kulturarv och leker med välkända nationella symboler. Han har en kraftfull estetik på gränsen till kitsch och ställer aktuella frågor: vart går gränsen mellan stolthet  och nationalism? Vem tillhör kulturarvet och vem har rätt att tolka det? Vid vilken tidpunkt blir nationella emblem allmänna? Vilka symboler och bilder kan representera en nation, och vem fattar det beslutet?

Med exempel från Sverige föreskriver Peter Johansson en ”nationell terapi” för oss alla och uppmuntrar oss att reflektera över de olika bilder som förkroppsligar ett land och vad som ligger bakom dem. Institutet kommer att organisera flera evenemang i samband med utställningen i början av 2020.

I samarbete med Nationalmuseum och med stöd från Kulturrådet.

Fri entré.
Vernissage: 14.11.2019 / 18:00 – 20:00