Utställning: Public Luxury

Byggnader, monument och offentliga konst är uttryck för vad som kallas offentligt utrymme. Men vem bestämmer vad det här rummet ska vara, och vem formar det? Vem ingår i det och utesluts från det?

Svenska arkitekter och designers utforskar paradoxerna i det offentliga rummet och dess tillgänglighet, och föreslår en ny dimension av lyx: offentlig lyx. Denna oxymoron berör problemen i samband med det utrymme som ska vara för alla och som alla kan göra egna, oavsett kön, social status eller bakgrund. Utställningen berättar en historia om det offentliga livet idag.

Utställningen består av följande konstnärer, designers och arkitekter: Rebecka Bebben Andersson, Björn Dahlström, GIL – Göteborgs Samarbetspartner för Independent Living, Hilda Hellström, Sandi Hilal och Ana Naomi de Sousa, Åsa Jungnelius och Rundquist Arkitekter, Uglycute och Clara von Zweigbergk.

Curators: Kieran Long och Daniel Golling, ArkDes.