Fakta om svenska språket

SI:s faktablad om svenska språket finns nu i en ny version. Texten har uppdaterats av författaren Catharina Grünbaum och av Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen (Isof).
Tre studenter spelar alfabet i ett klassrum.

I faktabladet får du lära dig mer om hur svenska språket har utvecklats från vikingatiden till nutid och vilket inflytande andra språk har och har haft på svenskan. Du får också veta vilka grammatiska särdrag som utmärker svenskan och hur språket låter och uppfattas av någon som inte har svenska som modersmål.

Visste du att

  • Sverige fick en språklag år 2009 som reglerar svenskans och andra språks ställning i Sverige
  • Sverige är ett mångspråkigt land där man talar minst 150 olika språk
  • svenskan är ett av världens mest beskrivna språk
  • svenska vokalljud kan vara både korta och långa och vokallängden är ofta betydelseskiljande
  • det vanligaste sättet att skapa nya ord i svenskan är att göra sammansättningar.

Till faktabladet om svenska språket på Sharing Sweden

Här hittar du också fler artiklar om språk.