Gratis mensskydd för svenska värnpliktiga engagerar i ryska kanaler

I höstas införde Försvarsmakten gratis mensskydd som ett sätt att öka jämställdheten bland sina rekryter. Fram till 2025 hoppas man att antalet kvinnliga rekryter ska ha ökat från dagens 17 % till 30 %.
Mensskydd med Försvarsmaktens logotyp.

I höstas införde Försvarsmakten gratis mensskydd som ett sätt att öka jämställdheten bland sina rekryter. Fram till 2025 hoppas man att antalet kvinnliga rekryter ska ha ökat från dagens 17 % till 30 %. Inlägget om kampanjen i de ryska Sweden-kanalerna nådde nära 200 000 personer och kommenterades över 1250 gånger.

– Inlägget skapade stort engagemang och det uppstod flera diskussioner –  det var allt från beröm till kommentarer om att det är dumt att eftersträva jämställdhet i försvaret. Många var också nyfikna på den svenska värnplikten och villkoren för tjänstgöringen”, säger Julia Lapitskii, projektledare ru.sweden.se.

Under vinjetten ”Sverigebilden i världen” berättar vi återkommande om några av de händelser som under perioden fått störst genomslag världen över och tagits upp i våra rapporter eller skapat uppmärksamhet i våra Sweden-kanaler på engelska, ryska eller arabiska.