”Hatretorik och hatbrott från ett historiskt till ett nutida perspektiv – en jämförelse mellan Sverige och Polen”

Prof. Maja Chacińska och Dr Marta Grzechnik, Universitetet i Gdańsk, har fått stöd från Svenska institutet för att under en vecka i Stockholm träffa svenska forskarkollegor och samla material till ett gemensamt forskningsprojekt.
De två lärarna sitter i en gradäng.

Maja Chacińska och Marta Grzechnik undervisar vid Institutionen för skandinaviska och finska studier vid Universitet i Gdańsk. Deras gemensamma projekt syftar till att jämföra hatretorik i svensk och polsk media i samband med hatbrott mot politiker i de bägge länderna. Det svenska exemplet är mordet på Olof Palme (1986) och i Polen mordet på Gabriel Narutowicz (1922), Polens första president, och mordet på Paweł Adamowicz (2019), borgmästare i Gdańsk. Studien kommer dels att resultera i ett par akademiska artiklar, dels att användas i undervisningen.

Maja Chacińska är medieforskare med inriktning på Norden och undervisar förutom i medier och samhälle även i simultantolkning. Att hon själv började studera svenska var mer av en slump.

– I Polen studerar man ofta i sin hemstad. När jag skulle börja på universitetet var kommunistregimen precis över och jag funderade på om det skulle vara möjligt att resa utomlands framöver. När jag tittade på kursutbudet vid universitetet i Gdańsk hittade jag skandinavistiken som jag tyckte lät bra, säger Maja Chacińska.

– I dag vet våra studenter i regel ganska mycket om Sverige innan de kommer till universitetet. De läser nordic noir, lyssnar på svensk musik och tittar på svenska teveserier, fortsätter hon.

Marta Grzechnik är historiker med ett stort intresse för främst mellankrigsperioden i Östersjöregionen. Hon har studerat och forskat vid flera lärosäten i olika länder, bland annat vid Centre for Baltic and East European Studies vid Södertörns högskola. Men nu är hon tillbaka i Gdańsk där allt en gång började och undervisar både i nordisk historia och har kurser i svenska.

– Jag visste redan från början att jag ville studera språk, men inte engelska, tyska, franska – det var för populärt. Och kurser i skandinavistik fanns på den tiden bara i Gdańsk och i Poznań.

I Gdańsk kan man läsa även finska, danska och norska.

– Svenska och norska är populärast. Det betyder att vi tyvärr inte kan ta emot alla sökande, säger Marta Grzechnik.

I maj åker de båda lärarna till Japan för att undervisa en vecka vid universitetet i Osaka. Resan finansieras via Erasmus+. Tack vare SI:s nätverk med svensklärare runt om i världen hittar lärarna varandra lättare. Och vi kan så vis hjälpa till att skapa möten och samarbeten över landsgränserna.

Universitetet i Gdańsk grundades 1970 och har i dag 11 fakulteter, 25 000 studenter och doktorander samt drygt 1 700 lärare och föreläsare. 1975 grundades Institutionen för skandinaviska och finska studier med i dag ca 200 studenter, 3 doktorander och 28 lärare.