Hur mycket engagerar Sveriges hantering av covid-19 i USA och Storbritannien?

Sveriges hantering av covid-19 står ut ur ett internationellt perspektiv och har väckt stort intresse runtom i världen. Men hur ser det ut ur ett lite längre tidsperspektiv; talas det verkligen mer om Sverige nu än tidigare och hur ser det ut i relation till intresset för andra länders strategier?
Antal nyhetsartiklar publicerat om Sverige av de största amerikanska nyhetsmedierna och engagemangsnivå, mätt i hur mycket artiklarna delats på sociala medier. Från och med 2015-05-03 till och med 2020-05-03.

I SI:s rapporter om rapporteringen om Sverige i samband med covid-19 har vi redogjort för hur mycket som publiceras och vad som skrivs om Sveriges hantering av coronapandemin. En annan skärning i SI:s material handlar om hur mycket artiklarna om Sveriges coronahantering engagerar på sociala medier-plattformar – det vill säga hur mycket artiklar delas och kommenteras. Antalet delningar ger en indikation på att innehållet engagerar, väcker känslor eller nöje då man som användare vill dela med sig av eller kommentera artikeln till sina följare. Det visar på att ämnet ifråga engagerar.

Denna fördjupande artikel ger en övergripande bild över hur många artiklar som publicerats och vilka artiklar som har engagerat om Sverige sett över en femårsperiod, något som ger perspektiv på dagens situation. För att avgränsa fokuserar artikeln särskilt på de största nyhetsmedierna i USA och Storbritanniens rapportering om Sverige. Dessa två länder är särskilt relevant då amerikanska och brittiska nyhetsmedier har nästintill global räckvidd och publicerat ett stort antal artiklar om Sverige de senaste veckorna.

USA och Storbritannien skiljer sig åt när det gäller rapporteringen om Sverige. Exempelvis så handlar fem av de tio mest delade amerikanska nyhetsartiklarna om Sverige de senaste fem åren om Sveriges hantering av covid-19. Det svenska exemplet står ut i USA, men Tyskland nämns fortfarande oftare i rapporteringen i både USA och Storbritannien.

Läs den fördjupande artikeln, skriven av Jacob Stenberg, senior analytiker, här ”Hur mycket engagerar Sveriges hantering av covid-19 i USA och Storbritannien?”

Läs mer om SI:s rapportering om Sverigebilden kopplad till coronapandemin här.