Hur rapporteras det om Sverige i Norden under coronapandemin?

Sveriges hantering av coronapandemin har väckt stor uppmärksamhet i våra nordiska grannländer. Sveriges strategi med relativt lättare restriktioner och öppna skolor står i kontrast till de andra ländernas vägval. Här berättar Ida Knudsen, analytiker på Svenska institutet, om den senaste veckans rapportering om Sverige i Norden.

Ida Knudsen är analytiker på enheten för Sverigebildsanalys på Svenska institutet. Under coronapandemin har Svenska institutet utökat bevakningen av Sverigebilden i utlandet med veckovisa rapporter om vad som sägs om Sverige på 12 språk i redaktionella och sociala medier.

Hur rapporterar medier i Norden om Sveriges hantering av coronapandemin?

Generellt ser vi att rapporteringen har hållit en neutral ton. Det handlar ofta om en bevakning av utvecklingen i Sverige, det vill säga om Sveriges coronastrategi och utfallet av den.

En stor del av rapporteringen handlar om gränsfrågor. Det har handlat både om att det finns en rädsla för att svenskarna ska åka över gränsen och smitta den inhemska befolkningen, men även att den inhemska befolkningen åker över till Sverige för att arbeta, handla mat, besöka sitt sommarställe eller bara leva friare.

Kan man se någon skillnad i rapporteringen kring Sverige i de olika nordiska länderna?

I stort så har medierapporteringen under coronapandemin följt liknande trender i de nordiska länderna. Ett exempel där rapporteringen skiljer sig något är hur man har kritiserat Sveriges strategi. I Norge har kritik lyfts mot hur man från svenskt håll beskrivit den svenska respektive norska strategin, vilket resulterade i att Sverige omnämndes som en ”före detta storebror”. I Danmark har man snarade förvånats över svenskarnas avslappnade inställning, ett karaktärsdrag som Danmark tidigare ofta haft i ett nordiskt sammanhang. I Finland är det frånvaron av inhemsk kritik mot den svenska strategin i om väckt reaktioner.

Kan den senaste tidens medieintresse påverka bilden av Sverige på längre sikt i våra grannländer?

De är svårt att säga säkert i nuläget. I Norden finns sedan länge nära relationer mellan människor över gränserna och många har personliga erfarenheter av att resa, leva och arbeta i Sverige. Bilden av ett land förändras långsamt och även om det finns bevis för att intensiv mediebevakning kan påverka uppfattningen, så finns det även många andra viktiga faktorer. I våra nordiska grannländer finns djup kunskap och kännedom om Sverige som jag tror kan bidra till att Sverigebilden fortsättningsvis kommer att vara stark.

Läs rapporten om samtalet om Sverige i utlandet 13 – 19 maj här. 

Ida Knudsen, analytiker på Svenska institutet. Foto: Lieselotte van der Meijs