”Inom SAYP får man som lärosäte stor respekt för sitt kunnande och sina idéer”

Nu är arrangörsutlysningen för SI Academy for Young Professionals (SAYP) öppen och vi har hört med Sara Svensson från Högskolan i Halmstad om vad de vunnit för erfarenheter och möjligheter som arrangörer av tidigare program.
Sara Svensson pratar med två deltagare från SAYP modulen.

Högskolan i Halmstad organiserar SAYP-modulen Collaborative Governance in a Digital Era för personer inom offentlig förvaltning i västra Balkan. Sara Svensson, docent i statsvetenskap, leder projektgruppen. De har antagit 30 deltagare från västra Balkan; representanter som arbetar inom offentlig statsförvaltning på nationell, regional och lokal nivå, samt representanter från lokala civilsamhällsorganisationer som interagerar med den offentliga sektorn. Deltagarna jobbar på ett eller annat sätt med digitalisering och får i denna modul möjlighet att lära av varandra och av Högskolan i Halmstad. 

– Anledningen till att vi ville göra detta var för att det ger variation i undervisningen som man har på högskolan, det knyter väl an till högskolans internationaliseringsmål och till forskningsintressen som finns inom statsvetenskapen i Halmstad, berättar Sara och fortsätter:

– De förväntningar vi hade på att arrangera våra moduler har infriats. Det har gett en möjlighet att interagera med världen utanför på ett sätt som vi inte gör i den dagliga undervisningen. Det är också kul att få lyfta blicken lite och ta in gästföreläsare och göra studiebesök utöver den lokala och regionala nivån här i Sverige. Jag hade själv tidigare haft en del kontakter med västra Balkan och tyckte personligen att det skulle bli kul att få kontakt med regionen igen

Målet med SAYP som utbildningsprogram är att stärka kapacitet inom offentlig förvaltning, näringslivssektorn och civilsamhället på västra Balkan och i Östeuropa. Sara och projektgruppen på Högskolan i Halmstad har blivit beviljade bidrag tidigare och tycker det är en bra möjlighet för både små som stora lärosäten. 

– Inom SAYP får man som lärosäte stor respekt för sitt kunnande och sina idéer. Man kan utforma sin modul ganska fritt, men naturligtvis inom ramen för programmet. Det är en möjlighet att tänka kring sin forskning och få lite ny input till olika frågor som man är intresserad av. Jag tycker det finns en ömsesidig respekt mellan SI som bidragsgivare och lärosätet som bidragsmottagare, och det har fungerat väldigt bra. Sen har ju SI en trovärdighet och anseende så det kan man få väldigt positiva reaktioner på när man arbetar med regionen, avslutar Sara.   

Nu är arrangörsutlysningen för SI Academy for Young Professionals öppen och svenska lärosäten välkomnas till att söka.  

– Vi har en så fin erfarenhet så vi försöker berätta för kollegor om de möjligheter som Svenska institutet har att erbjuda. SAYP är ju ett bra sätt att börja om man är ett mindre lärosäte. Börja med att söka ett program och bygg det, sen kan man söka fler eller andra bidrag.  

Till dig som vill söka bidrag så kommer här Svenska institutets fem tips!

  1. Börja i tid. Det tar ofta längre tid än du tror att komma i gång. Rätt samarbetspartner ska hittas, flera bilagor ska fyllas i och ramarna ska sättas för utbildningsprogrammet.
  2. Se över utlysningen noggrant och vilka krav som måste uppfyllas. Ett tips är att sammankalla till ett öppet möte på lärosätet för att undersöka intresset och vilka styrkeområden samt samarbetsmöjligheter ni har.
  3. Identifiera rätt partners. Det finns ett mervärde i att hitta rätt samarbetspartners med särskild kompetens som gynnar programmets mål. Hitta dessa tidigt.
  4. Se möjligheterna. Hur kan utbildningsprogrammet bidra till er forskning och utveckling?
  5. Vänta inte med din fråga. Var inte rädd för att fråga om du undrar över något. Vi hjälper gärna till.

Läs utlysningen för SI Academy for Young Professionals här.