Internationella toppstudenter utnäms till Global Swedes av utrikeshandelsminister Anna Hallberg

Torsdagen 28 maj arrangerade Utrikesdepartementet, i samarbete med Svenska institutet diplomeringsceremonin Global Swede, för tionde året i rad. För första gången anordnades ceremonin digitalt

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg och Svenska institutets generaldirektör Madeleine Sjöstedt, uppmärksammade under den digitala ceremonin internationella studenter som utbildat sig i Sverige. Diplom delades ut till ett 20-tal studenter från 16 länder runt om i världen. Studenterna har utmärkt sig inom områden kopplade till innovation och entreprenörskap och varit goda representanter för både Sverige och det egna landet.

– Global Swede är vårt sätt att varje år tacka ett antal enastående studenter för att de valt Sverige, och samtidigt välkomna dem in i vårt globala alumnnätverk. Det är en utmanande tid att ta examen, men med sina erfarenheter från Sverige är jag övertygad om att de kommer att bidra med att bygga broar mellan Sverige och omvärlden, säger Anna Hallberg.

Global Swede är en del av regeringens och Svenska institutets arbete med att bygga långsiktiga relationer med internationella studenter i Sverige. Syftet är att skapa gränsöverskridande och multikulturella nätverk som ska bidra till svensk utrikeshandel och gynna arbetet med att nå framtida lösningar.

– Studenterna som nominerats till Global Swede är framtidens ledare. De har förmågan att åstadkomma förändring i sina hemländer och globalt. Samtidigt fungerar de som ambassadörer för vårt land i världen. De öppnar dörrar för Sverige och svenska företag utomlands. Det är ovärderligt, inte minst i tider som dessa, menar Madeleine Sjöstedt, generaldirektör Svenska institutet.

Global Swede-alumnerna ingår i ett brett alumnnätverk, administrerat av Svenska institutet, vilket idag omfattar omkring 15 000 personer från 140 olika länder. Två av pristagarna; Lesley Hakunavanhu från Zimbabwe och Alina Veksler från Ryssland är dessutom SI-stipendiater. SI:s stipendieprogram erbjuder möjligheter för internationella talanger att utvecklas professionellt och akademiskt, att uppleva det svenska samhället och kulturen och att bygga en långvarig relation med Sverige och med varandra. I år har Svenska institutet erbjudit 420 heltidsstipendier som mer än 7 000 studenter har ansökt om

Se när årets mottagare av Global Swede berättar om sig själva och sina drivkrafter (endast engelska).