Internationellt samarbete för ökad energieffektivitet

Inese Bērziņa är en av deltagarna i Baltic Leadership Programme on Energy Efficiency. Hon tror på starkare internationellt samarbete inom det område där hon själv började jobba av en slump.
Kvinna talar i mikrofon

För bara några år sedan var allmänhetens förståelse gällande energieffektivitet ganska dålig i Lettland. Enligt Inese Bērziņa har det förändrats och hon har själv del i de framsteg som gjorts.

– När jag tittar på kartan och ser alla de gröna prickar som visar vilka byggnader som har renoverats blir jag glad. Jag tänker på alla som äger lägenheter och på fastighetsskötare som fattade beslutet att renovera. De fick chansen att göra det tack vare EU-finansiering. Jag är också jätteglad över de kommuner som har hjälpt till på vägen.

Inese Bērziņa arbetar för ekonomidepartementet i Lettland och är nationell samordnare för kampanjen ”Let’s live warmer” – en framgångsrik lettisk kommunikationskampanj om energieffektivitet som fått pris av EU-kommissionen.

En av utmaningarna har varit att förändra människors beteende och öka förståelsen om energieffektivitet.

– Vi började med kommuner, opinionsbildare, företag och medier. Vi förklarade och pratade om grunderna – att ta hand om sitt eget hus, att ta ansvar.

– Till exempel var vi tvungna att förklara att en renovering av ett hus är en investering i hushållets ekonomi. Vi utbildar om hur man ventilerar rum i renoverade hus och förklarar att högre kvalitet och säkerhet också har att göra med energieffektivitet.

Själv hade Inese Bērziņa hade aldrig trott att hon skulle arbeta med energieffektivisering. Det var något som mer eller mindre bara hände. Hon läste kemi vid Rigas tekniska universitet och arbetade sedan för den statliga gränsvakten och en PR-byrå, innan hon anställdes av ekonomidepartementet.

– Jag började arbeta med energieffektivisering av misstag. Jag antar att man kan säga att jag blev uppslukad av frågan, skrattar hon.

Det är dock inget hon ångrar.

– Den här resan har gett mig ovärderlig erfarenhet och kunskap. Jag har träffat fantastiska människor, kollegor och partners. Många av dem har blivit goda vänner.

Idag är hon delaktig i ledarskapsprogrammet Baltic Leadership Programme on Energy Efficiency. Programmet kopplar samman ledare och experter på energieffektivitet i Östersjöregionen.

– Ledarskapsprogrammet har breddat min syn på energieffektivitet och fått mig att se saker från olika synvinklar. Kunskapen från de andra deltagarna och kontakterna är värdefulla. Den sista träffen i Riga var fantastisk, så produktiv. Jag förvånades över hur väl människor kan arbeta tillsammans för att skapa gemensamma projekt med ett gemensamt mål. Det inspirerar mig att hålla dessa samarbeten vid liv och fortsätta arbeta med nya idéer.

Även för Lettland som land har erfarenheterna från ledarprogrammet varit relevanta, tycker Inese Bērziņa.

– Våra lettiska partners fick en chans att se saker genom beslutsfattarnas ögon. Tack vare ledarskapsprogrammet har de blivit mer medvetna om de effekter EU:s förordningar har på medlemsländerna.

Fortfarande finns det mycket att göra.

– Jag hoppas att de samarbeten vi startat i programmet ska fortsätta. Jag är övertygad om att vi har tagit de första stegen mot ett starkt internationellt samarbete kring energieffektivisering.

Baltic Leadership Programme on Energy Efficiency

Baltic Leadership Programme (BLP) är skräddarsydda utbildningsprogram som syftar till att främja genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen (Östersjöstrategin) genom att upprätta professionella nätverk och stärka kapaciteter relaterade till specifika ämnen.

”BLP on Energy Efficiency” genomfördes av SI i nära samarbete med Lettlands ekonomidepartement i deras roll som samordnare för policyområdet ”Energi” inom Östersjöstrategin och sekretariatet för Östersjöstaternas råd i deras roll som samordnare för den horisontella åtgärden ”Klimat” inom Östersjöstrategin

”BLP on Energy Efficiency” genomfördes under hösten 2019 och våren 2020. De viktigaste resultaten är förstärkt samarbete mellan experter på energieffektivitet i Östersjöregionen och utformning av en långsiktig samarbetsprocess. Deltagarna på ”BLP on Energy Efficiency” identifierade fyra tematiska samarbetsområden och utvecklade konkreta projekt för själva genomförandet.

Läs mer om Svenska institutets verksamhet i Östersjöregionen.