Samarbetet inom Östersjöregionen ska bidra till de övergripande målen i EU:s strategi för Östersjöregionen; rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Svenska institutets verksamhet ska också bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat i länderna i det Östliga partnerskapet. Samarbetet ska även bidra  till ökad  integration mellan EU:s Östersjöländer och länderna inom EU:s Östliga partnerskap samt Ryssland.

Verksamheten kan inkludera Sverige, Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Moldavien, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland. I vissa verksamheter kan även Danmark, Finland och Tyskland inkluderas.

Svenska institutet finansierar utbyten och samarbeten för både individer och organisationer. Genom stipendier, besöks- och ledarskapsprogram samt stöd till projektsamarbeten bidrar SI till ökad kapacitet, nätverk, långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och övriga länder i Östersjöregionen. All verksamhet ska bidra till att länderna gemensamt kan möta gemensamma utmaningar i linje med EU:s strategi för Östersjöregionen och det Östliga partnerskapet.

Vi arbetar med:

  • Stöd till individuella resor för studier, forskning, praktik och expertvistelser i Sverige, Ryssland och EU:s Östliga partnerskap genom Visbyprogrammet
  • Besöks – och ledarskapsprogram för beslutsfattare och opinionsbildare för att bidra till ökad kapacitet och i syfte att skapa förutsättningar för nya initiativ, samarbeten och partnerskap.
  • Projektstöd i syfte att möta gemensamma utmaningar i regionen samt för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. För närvarande finns följande stödformer; projektinitiering och tredjelandssamverkan i Östersjöregionen samt Creative Force.
  • Kommunikation och evenemang i syfte att öka utbyte och dialog mellan aktörer i regionen.
  • Svenska institutet har också i uppdrag att leda och koordinera det horisontella området HA Capacity inom ramen för EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR), tillsammans med Föreningen Norden och Union of the Baltic Cities.