Samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i Östliga partnerskapet.
Man i uniform talar med dykare.

Samarbetet inom Östersjöregionen ska bidra till de övergripande målen i EU:s strategi för Östersjöregionen; rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Svenska institutets verksamhet ska också bidra till stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat i länderna i det Östliga partnerskapet. Samarbetet ska även bidra  till ökad integration mellan EU:s Östersjöländer och länderna inom EU:s Östliga partnerskap samt Ryssland.

Verksamheten kan inkludera Sverige, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Moldavien, Polen, Ryssland och Ukraina. I vissa verksamheter kan även Danmark, Finland och Tyskland inkluderas.

Svenska institutet finansierar utbyten och samarbeten för både individer och organisationer. Genom stipendier, besöks- och ledarskapsprogram samt stöd till projektsamarbeten bidrar SI till ökad kapacitet, nätverk, långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och övriga länder i Östersjöregionen.

Vi arbetar med: