Samarbete i Östersjöregionen

Svenska institutet arbetar för att stärka Sveriges relationer och utveckla samarbeten med länderna runt Östersjön och länderna i Östliga partnerskapet.
En pir vid Östersjön.

Svenska institutets verksamhet i Östersjöregionen ska bland annat bidra till de övergripande målen i EU:s strategi för Östersjöregionen; rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Svenska institutets verksamhet bidrar också till att stärka demokrati, öka respekten för mänskliga rättigheter och verka för en mer utvecklad rättsstat i länderna i det Östliga partnerskapet. Samarbetet ska även öka integrationen mellan EU:s Östersjöländer och länderna inom EU:s Östliga partnerskap.

Verksamheten kan inkludera Sverige, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Estland, Lettland, Litauen, Georgien, Moldavien, Polen, och Ukraina. I vissa verksamheter kan även Danmark, Finland och Tyskland inkluderas. Observera att Svenska institutet har avbrutit allt finansiellt stöd till offentliga aktörer i Belarus.

Svenska institutet finansierar utbyten och samarbeten för både individer och organisationer. Genom utbytes- och utvecklingsprogram, stöd till projektsamarbeten samt stipendier bidrar Svenska institutet till ökad kapacitet, nätverk, långsiktiga relationer och samarbeten mellan Sverige och övriga länder i Östersjöregionen.

Läs mer om våra verktyg och aktiviteter riktade mot länder i Östersjöregionen och i EU:s Östliga partnerskap på vår samlingssida om Östersjöregionen.

Fåglar som flyger över Östersjön.
Foto: Sven Halling
EU:s strategi för Östersjöregionen
EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt Östersjön. Östersjöstrategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Syftet med EU:s Östersjöstrategi, som antogs under Sveriges EU-ordförandeskap 2009, är att möta de gemensamma utmaningar som länderna i Östersjöregionen står inför i dag.
Hemsidan om EU:s strategi för Östersjöregionen
A hook
IStockphoto
EU:s östliga partnerskap
Östliga partnerskapet är EU:s politik för att fördjupa relationerna med sex länder i Östeuropa: Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina. Politiken är utformad som ett partnerskap med dessa länder.
Hemsida om EU:s Östliga partnerskap