Internationellt samarbete sätter människohandel på agendan

I Östersjöregionen sker människohandel varje dag – i alla länder och över gränserna. Vineta Polatside på Östersjöstaternas råd säger att det är viktigt att verka för att få upp ämnet på agendan.
Höghus

– De flesta av oss ser aldrig och kommer aldrig i kontakt med offer för människohandel. Vår uppfattning om människohandel formas istället av hur andra framställer det. Därför är det viktigt att prata om och synliggöra brottet, säger Vineta Polatside på sekretariatet för Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS).

Östersjöstaternas råd har genom åren varit involverade i flera initiativ och projekt om att förebygga och stoppa människohandel i Östersjöregionen. Ett av de senaste projekten heter HOF-BSR och finansieras av Svenska institutet. Projektet syfte är att göra det enklare för länderna att stötta människohandelns offer. I projektet ingår också att skapa kontakter med media och därför har journalister bjudits in till samtal om människohandel.

– Tanken med att involvera journalister var att synliggöra det här brottet, förklarar Vineta Polatside.

– Samtidigt som vi jobbar aktivt för att försöka stoppa människohandeln, måste vi också arbeta förebyggande. Till exempel genom att få upp frågan på agendan. Om vi kan synliggöra människohandeln mer, blir frågan mer aktuell för beslutsfattare, polis, socialarbetare och samhället i stort. Därför är media en central målgrupp för våra aktiviteter. När vi bjöd in journalisterna var målet att utbilda dem om människohandel. Vi ville också förmedla att medier kan bli mer aktiva i rapporteringen kring ämnet. Så här långt har vi lyckats etablera direkta kontakter med olika medier i våra medlemsstater. Även flera universitet är intresserade av att fortsätta arbetet med oss, säger Vineta Polatside.

Projektets övergripande syfte är ambitiöst: att verka för att Östersjöregionen ska bli en modell att inspireras av när det gäller stöd till människohandelns offer.

– Vi är inte riktigt där än, men vi har kommit långt och ser flera viktiga resultat, säger Vineta Polatside.

Offer för människohandel som söker hjälp slussas ofta mellan systemen i hemlandet och det land de hamnat i. Systemen måste komplettera varandra. På så sätt minskar risken för att offren hamnar i situationer utan stödsystem. Om de olika staternas system inte kan erbjuda ett samordnat omhändertagande finns en risk att offren hamnar i människohandel igen. Mot den bakgrunden har projektet tagit fram ett verktyg – en så kallad ”transnationell remissmekanism”.

Vineta Polatside förklarar att verktyget ska vägleda de som arbetar med människohandelns offer i Östersjöregionen. Verktyget är ett sätt att bistå med stöd och skydd till offer över landsgränserna. Även de som arbetar med de här frågorna i Bulgarien, Rumänien och Ukraina kan dra nytta av verktyget.

– Finansieringen från SI har bidragit till att vi kommit så här långt på vägen. Östersjöregionen är mer informerad om riskerna som leder till människohandel, säger Vineta Polatside.

Fakta: 

Projektet ”HOF-BSR” finansieras av SI genom stödformen ”Projektinitiering i Östersjöregionen”. Stödformen riktar sig till svenska aktörer som vill arbeta med gränsöverskridande gemensamma utmaningar tillsammans med organisationer från länderna runt Östersjön inklusive Ryssland och länderna i EU:s Östliga partnerskap.

Projektet HOF-BSR också som en del av det uppdrag CBSS har i EU:s strategi för Östersjöregionen som ansvarig för politikområdet ”Säkerhet” vilket bl.a. fokuserar på gränsöverskridande brottslighet. SI har över åren finansierat ett antal projekt som CBSS har drivit i samarbete med aktörer i Östersjöregionen gällande människohandel.