”Jag hoppas kunna skapa en miljö som främjar kreativitet och innovation i Jordanien”

SI träffade Ala Abdallah, SI-stipendiat och talare vid SI Diploma Ceremony som äger rum i Stockholms Stadshus den 27 maj.
Bild på SI-stipendiaten Ala Abdallah

Hej Ala, kommer du ihåg vad din motivation var för att studera i Sverige och genom SI:s stipendieprogram Global Professionals?

Min motivation kom från en kombination av personliga och professionella faktorer. För det första var jag sugen på att bo i Sverige och fördjupa mig i landets värderingar och kultur. Jag såg fram emot att jämföra de samhälleliga normerna och praxis mellan just Sverige och Jordanien. Sedan så fann jag, ur en professionell synvinkel, det intressant att söka till något som var direkt relaterat till mitt studieområde bio-entreprenörskap. Jag ville komplettera mina 6 års erfarenhet som farmaceut med särskild fokus på affärsutveckling. Stipendiet gav en ovärderlig möjlighet att förbättra min kunskap om innovation inom hälso- och sjukvården, vilket är en väsentlig del för att följa denna snabbt utvecklande sektor.  

Du är nu i slutet på din masterutbildning i bioentreprenörskap vid Karolinska Institutet. Var din erfarenhet av att studera i Sverige som du föreställt dig?

Min tid i Sverige har gynnats av några trevliga överraskningar som skiljde sig från mina första förväntningar. En anmärkningsvärd aspekt är betoningen på grupparbete och konsensuskultur som jag fått uppleva både i den akademiska världen och på mina praktikplatser. Dessutom har Sveriges engagemang för hållbarhet och miljömedvetenhet varit väldigt inspirerande. Användandet av miljövänliga metoder och hållbara initiativ i olika aspekter av vardagen har varit intressant att lära sig bevittna och ta del av. Hållbarhet ligger nära mina egna värderingar och denna upplevelse har gett mig ett unikt perspektiv på vikten av att skydda vår miljö.  

Vad är din viktigaste lärdom från din tid i Sverige?

Det måste vara vikten av att främja ett ekosystem för innovation, särskilt inom hälsosektorn. Mitt universitet har etablerat en inkubator som välkomnar studenter att bidra med sina lovande idéer och ger dem nödvändiga resurser och stöd för att förverkliga sina innovationer. Denna erfarenhet har gett mig mer insyn på vikten av att skapa en miljö som uppmuntrar innovativt tänkande och som jag hoppas att få chansen att återskapa i Jordanien. 

Var ser du dig själv om 10 år?

Under de kommande 10 åren strävar jag efter att vara en ledare och katalysator för positiv förändring inom hälso- och sjukvårdssektorn. Jag föreställer mig själv i en framträdande roll där jag kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvårdssystemen och ta itu med sjukvårdens utmaningar i mitt land och utanför. Oavsett om det är genom policypåverkan, forskning och utveckling eller entreprenöriella metoder, strävar jag efter att driva innovation och förbättra tillgången till sjukvårdstjänster av hög kvalité.

Dessutom hoppas jag kunna spela en nyckelroll i att främja samarbeten mellan olika intressenter, inklusive akademi, industri och myndigheter, för att skapa hållbara hälso- och sjukvårdslösningar. I slutändan är mitt mål att göra en varaktig inverkan på sjukvårdens resultat och bidra till individers och samhällens välbefinnande.