Karolinska Institutet delar erfarenheter och framgångar från SI Public Sector Innovation Programme

Nu är utlysningen för SI Public Sector Innovation Programme igång till den 14 november. Vi har pratat med Ylva Olsson, projektledare på enheten för uppdragsutbildning på Karolinska Institutet, för att höra om deras erfarenhet som bidragstagare.
Bild på Ylva Olsson

Karolinska Institutet är ett medicinskt universitet med 22 olika institutioner. Ylva Olsson och hennes kollegor har ett samordnande ansvar för alla uppdragsutbildningar som ges vid Karolinska institutet. På enheten för uppdragsutbildning är man spindeln i nätet och är med från början till slutet av projektet.

I januari 2023 blev Karolinska Institutet beviljade stöd för att genomföra projektet MIDWIZE, ett kapacitetstärkande program för tjänstepersoner inom barn och mödrahälsovård. Programmet utförs i Kenya, Malawi, Etiopien och Uganda. Tidigare år har Karolinska Institutet genomfört ytterligare ett program genom SI Public Sector Innovation Programme vid namn MISH – Managing Innovation for Sustainable Health. MISH som riktats till chefer inom hälsosektorn i Demokratiska republiken Kongo, Somalia och Uganda hade som mål att bland annat stärka kompetenser inom hållbar utveckling, innovation och multisektoriellt samarbete. I denna intervju delar de med sig av sin erfarenhet.

Vad är det som gör SI Public Sector Innovation Programme till ett intressant bidrag?

– Det är mycket som gör SI Public Sector Innovation Programme till ett intressant bidrag för oss på KI. Kopplingen till Agenda 2030, där hälsa är otroligt centralt, har varit en av anledningarna till att vi sökt bidraget. Dessutom är fokuseringen på offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer, och att det ska finnas en koppling till innovation och samverkan med andra partners väldigt intressant. Jag ser sällan bidragsstöd som är uppbyggda för sådana här  utbildningsprogram och i dessa länder. Det ger ju en möjlighet att göra någonting som annars hade varit svårt, berättar Ylva och fortsätter:

– Våra kursledare tycker även att det är roligt att jobba med SI som bidragsgivare då man har en nära dialog och gärna kommunicerar kring vad bidragstagarna gör.

Vad har bidraget möjliggjort för er?

– Bidraget har möjliggjort en förstärkt samverkan både internt på KI, institutionerna emellan, men även externt med våra partners. Våra utbildningsprogram har genom åren kunnat kopplats till vårt digitala kompetenscentrum. Centret heter Centre of Excellence for Sustainable Health och bildades år 2020 i samarbete med Makerere University i Uganda. Tack vara arbetet med projekten inom SI Public Sector Innovation Programme har centret kunnat stärka samarbetet med lärosäten i bland annat Demokratiska Republiken Kongo och Somalia.

Vad kan ni se för resultat hittills från era utbildningsprogram?

– I projektet MIDWIZE är det under detta år fokus på att sprida de projekt som genomförts med väldigt goda resultat under de tidigare år som programmet bedrivits. De erfarenheter och kunskaper som deltagarna fått förs på så sätt vidare genom en train-the-trainer metodik. Några exempel på goda resultat som programmet visat är att man genom att göra det möjligt för kvinnor att välja i vilken ställning de vill föda har sett att förlossningsskadorna minskar och att barnen mår bättre och mer sällan behöver livräddande åtgärder efter födseln. Kunskapen sprider sig och det skapar ringar på vattnet. I Uganda har till exempel hälsoministeriet nu givit i uppdrag att MIDWIZE ska spridas till fler sjukhus.

– I MISH har vi sett många exempel på hur deltagarna har kunna göra skillnad med hjälp av innovativa lösningar på de problem de ser i sina organisationer och lokala kontexter. Det handlar då inte om någon ny teknisk lösning utan om innovativt ledarskap. Deltagarna säger att de har mer kompetens att hantera problem som uppstår i verksamheten, samt att de arbetar mycket mera med personer från andra sektorer.

Ylva nämner även att Karolinska Institutet alltid försöker göra det mesta av sina utbildningsprojekt genom att koppla forskning till sina utbildningar. Forskningen följer upp på diverse aspekter av programmen och genererar i sin tur evidensbaserad kunskap som kan implementeras i verksamheten.

Nu är utlysningen för SI Public Sector Innovation Programme öppen. Vad har ni för tips för andra lärosäten som är intresserade av att söka?

– Det är svårt att börja från noll. Det gäller att man tänker efter: vad är vi bra på? Vad har vi som är intressant för någon annan att ta del av? Vart kan vi göra skillnad? Sen är det viktigt med en bra matchning och att använda sitt nätverk, se över om man har personal med rätt kompetenser och ett upparbetat lokalt nätverk. Det är inte helt lätt att leverera program i dessa kontexter, vi undervisar även i väldigt komplexa frågor och komplexa miljöer. Man behöver se det som en del av ett utbyte och gå in med inställningen att här kommer vi också lära oss jättemycket.

Till dig som vill söka SI Public Sector Innovation Programme så kommer här Svenska institutets fem tips!

  • Börja i tid. Det tar ofta längre tid än du tror att komma i gång. Rätt samarbetspartner ska hittas, flera bilagor ska fyllas i och ramarna ska sättas för utbildningsprogrammet.
  • Se över utlysningen noggrant och vilka krav som måste uppfyllas. Ett tips är att sammankalla till ett öppet möte på lärosätet för att undersöka intresset och vilka styrkeområden samt samarbetsmöjligheter ni har.
  • Identifiera rätt partners. Det finns ett mervärde i att hitta rätt samarbetspartners med särskild kompetens som gynnar programmets mål. Hitta dessa tidigt.
  • Se möjligheterna. Hur kan SI Public Sector Innovation Programme bidra till er forskning och utveckling?
  • Vänta inte med din fråga. Var inte rädd för att fråga om du undrar över något. Vi hjälper gärna till.

Utlysningen är öppen till och med 14 November. Läs och ansök här.