”LVU-kampanjen och koranbränningarna har fungerat som en viktig väckarklocka för oss alla som arbetar i ett internationellt sammanhang.”

Svenska institutets (SI) generaldirektör Madeleine Sjöstedt ger sin syn på SI:s roll och framtida planer för främjandet av Sverige i MENA, Turkiet och Asien.
Bild på Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet

Vilka möjligheter och utmaningar anser du att SI (och andra svenska organisationer) som ska främja Sverige har framåt? 

– LVU-kampanjen och koranbränningarna har fungerat som en viktig väckarklocka för oss alla som arbetar i ett internationellt sammanhang. Den svenska demokratiska samhällsmodellen med öppenhet och tolerans ifrågasätts på allt fler ställen i världen. Enligt V-Dem Institute Democracy Report 2024 lever cirka 70 procent av världens befolkning idag i en autokrati. Rysslands anfallskrig mot Ukraina liksom kriget mellan Hamas och Israel har ökad de geopolitiska spänningarna i världen och Sverige betraktas idag med delvis nya ögon i och med vårt fullvärdiga medlemskap i Nato. Denna nya kontext i kombination med en rekordsnabb digital omvandling sätter givetvis nya ramar för SI och andra aktörer som arbetar med att främja Sverige och svenska intressen internationellt. Samtidigt visar rapporten att det fortfarande finns stora grupper i MENA, Asien och Turkiet som attraheras av Sverige utifrån drivkrafter som handel, investeringar och utbyten – men också utifrån demokratiska och mer mjuka världen som Sverige står för. Det är glädjande. Vi vet också att Sverige, i internationella jämförelser, presterar mycket väl på områden som individuella fri- och rättigheter, transparens, innovation samt hållbarhet, vilket ger oss goda möjligheter i det fortsatta arbetet med att främja Sverige.  

I rapporten nämns att människor som har besökt Sverige eller tagit del av svensk kultur har en motståndskraftig bild av Sverige. Hur tror du att SI (och andra svenska organisationer) framåt bäst kan verka för att människor i MENA ska få erfarenhet av Sverige? 

– Sveriges export till Mellanöstern ökade förra året – trots korankrisen och oro för en bojkott av svenska varor. Det visar att varumärket Sverige står sig starkt och att svenska företag, som i många fall verkat under lång tid i regionen, fortsatt har ett högt förtroende. Svenska företag med lokal förankring är därmed mycket viktiga bärare att svenska lösningar och värderingar. Vi vet också att kultur i dess olika former kan fungera som ett effektivt verktyg.  

Hur ser SI:s planer i MENA-regionen ut framöver? 

– På Svenska institutet (SI) fortsätter vi att arbeta proaktivt och strategiskt med att öka kännedomen om och bygga förtroende för Sverige i regionen. Vi gör det genom att berätta om vad Sverige är och står för i Sveriges officiella kanaler på arabiska, vi delar svenska lösningar och skapar relationer med framtidens ledare genom stipendieprogram och ledarskapsprogram samt bjuder in unga talanger att besöka Sverige. Cirka 1000 entreprenörer, ledare och unga talanger från MENA-regionen ingår idag i SI:s alumnnätverk, ett nätverk för alla som på olika sätt haft kontakt med Sverige, vilket möjliggör ett fortsatt utbyte. Insatserna är ett långsiktigt arbete som sker i nära samverkan med våra svenska ambassader och konsulat i regionen, vilket borgar för lokal förankring. I en orolig värld behöver vi arbeta extra mycket för de mellanmänskliga mötena.