Mediebilden av Sverige februari 2022

Svenska institutets månadsrapporter ger en aktuell bild av medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i ett urval av länder.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

Under februari har det publicerats fler artiklar om Sverige i Ryssland, USA och Storbritannien än
under januari. I Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och de ryskengelska medierna har det
publicerats färre artiklar. Sport är det mest framträdande temat; under den första delen av månaden
var fokus primärt på Sveriges prestationer i OS. I en del länder var även rapportering om Sverige
och coronapandemin ett framträdande tema. Det rapporterades främst om att Sverige lyfte
restriktionerna och om Coronakommissionens slutrapport.

Från och med den 24 februari skiftar fokus i rapporteringen. Från att under den första delen av
februari varit ett framträdande tema endast i vissa länder, t ex i Ryssland, blir internationella
relationer i slutet av februari, efter Rysslands invasion av Ukraina, ett stort tema i alla länder.
Rapporteringen rör främst försvarsfrågor och Sveriges förhållande till Nato som uppges ha
förändrats som en konsekvens av Rysslands agerande.

Läs rapporten i sin helhet här:Mediebilden av Sverige 220310