Mediebilden av Sverige under april 2022

Svenska institutets månadsrapporter ger en aktuell bild av medierapporteringen om Sverige och de samtal som förs om Sverige i sociala medier i ett urval av länder.
Bilden beskriver ett punkt med olika färgnyanser från blått till gult.

Under april var rapporteringen om Sverige mer omfattande än under mars i alla länder
förutom Frankrike. Flest artiklar om Sverige publicerades i Ryssland.

Två ämnen dominerar månadens nyhetsrapportering: dels frågan om ett eventuellt svenskt Natomedlemskap och dels händelserna under påskhelgen med demonstrationer och våldsamma upplopp.

Frågan om ett eventuellt svenskt medlemskap i Nato lyftes under hela april, medan rapportering om
den dansksvenske politikern Rasmus Paludans planerade demonstrationer och Koranbränningar,
samt de efterföljande våldsamma upploppen, framförallt förekom i anslutning till händelserna.

Läs rapporten här: Mediebilden av Sverige 220511