Modets färdplan för att klara 1,5 graders målet

Svenska modeindustrins aktörer arbetar tillsammans på ett unikt sätt för att klara 1,5 graders målet. Inom ramen för Swedish Textile Initiative for Climate Action, STICA går svenska företag inom textil- och modeindustrin samman för att hitta en gemensam färdplan i linje med FN:s klimatmål.
Människor går på en shoppinggata och passerar en H&M butik. Himlen är grå och en duva flyger rakt över bilden.

Under hösten har Svenska institutet medverkat i STICA, ett klimatsamarbete mellan svenska modeaktörer. Medverkar gör till exempel Lindex, KappAhl, H&M och Peak Performance.

Arbetet inom STICA utmärker sig genom att trots vara konkurrenter går branschaktörer samman och på ett transparent sätt utstakar vägen för att nå klimatmålen. Syftet är att på ett så konkret sätt som möjligt visa hur det ska gå till – i hela leverantörskedjan. Stora varumärken kan på så vis bidra till ett arbete där mindre aktörer kan haka på. Förhoppningen är att modellen kan inspirera företag i andra länder och regioner att arbeta på liknande sätt.

För mer information kontakta Kajsa Guterstam