Nu öppnar den första utlysningen av SI Ukraine Cooperation Programme

Två år efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina gör ny SI-finansiering det möjligt för svenska aktörer att vara med och bidra till Ukrainas återuppbyggnad och EU-närmande. Idag öppnar utlysningen av SI Ukraine Cooperation Programme för svenska aktörer och deras samarbetsparter i Ukraina.
Foto: Magnus Liam Karlsson

Trots oerhörda prövningar fortsätter Ukraina på den inslagna vägen mot EU-medlemskap och att bygga ett starkt och motståndskraftigt samhälle. Genom SI Ukraine Cooperation Programme är det nu möjligt för svenska aktörer från akademi, myndighetsväsende, näringsliv, kultur och civilsamhälle att söka finansiering för samarbeten med partners i Ukraina för att bidra till landets återuppbyggnad.

Detta finansierar SI

Si har en lång historik av att finansiera samarbeten mellan Sverige och Ukraina, exempelvis genom stipendier, ledarskapsprogram och projektstöd. Samarbetet har då ofta skett i en Östersjöregional kontext, eller till stöd för länder inom EU:s östliga partnerskap. Nu lanserar SI ett stöd till bilaterala samarbeten med Ukraina av en omfattning som är unik i myndighetens historia.

De projekt som tilldelas medel förväntas bidra till stärkt kapacitet hos aktörer eller ökad kompetens hos individer inom områden som ekonomisk utveckling och företagande, mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling i Ukraina.

– Utlysningen är bred tematiskt. Det kan röra sig om allt från projekt inom kultur och kreativa näringar till att stärka arbetet i Ukraina för mänskliga rättigheter, säger Markus Boman, programansvarig för SI Ukraine Cooperation Programme.

SI:s uppdrag

SI har lång erfarenhet, god kunskap om och starka nätverk i Ukraina och har därför tillsammans med FBA och Sida fått finansiering av regeringen för att bistå Ukraina i återuppbyggnaden av landet, samt ge stöd till fortsatta reformer för EU-integration. Detta görs genom Sveriges strategi för uppbyggnads- och reformsamarbete med Ukraina för åren 2023–2027.

Vem kan söka

SI Ukraine Cooperation Programme har en årlig finansiering om cirka 45 miljoner kronor. Utlysningen är öppen för svenska aktörer (juridiska personer) som exempelvis lärosäten och forskningsinstitut, icke-statliga organisationer och stiftelser, kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter och företag.

Olika typer av projektfinansiering

Det finns tre olika bidragstyper att söka:

  • Projektförberedelse som är ett mindre projektstöd för att starta upp samarbeten mellan Sverige och Ukraina
  • Samarbetsprojekt som är ett större stöd som ska bidra till stärkt kapacitet hos aktörer i Ukraina att driva förändringsarbete och bidra till landets uppbyggnad och reformer för EU-integration
  • Utbildningsprogram för att stärka en grupp deltagares kompetens och kapacitet att verka för landets uppbyggnad och reformarbete för EU-integration.

För mer information om de olika stöden och om de länder som kan ingå i programmet – läs mer på Svenska institutets hemsida.

Om utlysning och informationsseminarier

Utlysningen av SI Ukraine Cooperation Programme stänger den 15 maj. Under utlysningsperioden kommer SI att arrangera ett antal informationsseminarier online riktade till er som planerar att söka medel inom utlysningen. Datum för dessa publiceras på programmets hemsida