Ny rapport: Så ser utländska marknader på Sverige

Svenska institutet (SI) har i uppdrag att analysera omvärldens bild av Sverige. Idag presenteras en rapport där uppfattningen om Sverige hos representanter för näringslivet i Danmark, Norge, Finland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och USA har undersökts.
Ett säte med en svensk flagg.

Rapporten som presenteras idag visar bland annat att 

  • Bilden av Sverige är generellt god hos näringslivsrepresentanterna   
  • Sverige ses som ett innovativt, kreativt och hållbart land med ett samhälle som präglas av jämställdhet och jämlikhet.  
  • De övriga nordiska länderna har mest kännedom och kunskap om Sverige, medan  Frankrike, Storbritannien och USA har lägre kännedom och kunskap om vad Sverige kan erbjuda.  
  • Respondenter på de stora marknaderna USA, Frankrike och Storbritannien, och i vissa fall i Tyskland, ofta betraktar de nordiska länderna som en enda marknad. 
  • Bilden av Sverige har olika betydelse för handel och för investeringar 

Läs rapporten i sin helhet: Bilden av Sverige på utlandsmarknader