Omvärldens bild av Sverige – Sveriges position i Nation Brands Index 2021

Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) är en årlig undersökning som mäter styrkan i 60 länders nationsvarumärken. Sverige rankas på plats nio i årets undersökning och finns därmed återigen med bland de tio länder som rankas högst – vilket pekar mot ett stabilt och starkt varumärke.
Bild över Sverige från ovan.