Online utbildning stärker alumners kapacitet att leda digitala team

SI: s onlineutbildning ”Leading Remote Teams” togs fram på grund av de snabba förändringarna i arbetsmiljö som skett under covid-19. Utbildningen samlade alumner från 18 länder med syftet att stärka deras kapacitet att leda digitala team kopplat till de Globala målen.
Online meeting

Under sex veckor deltog närmare 80 SI-alumner från 18 länder i online sessioner där de fick möjlighet att nätverka, testa olika verktyg och metoder som de kunde tillämpa i sitt eget arbete. Responsen har varit positivt och antalet deltagare som känner sig kapabla att leda andra på distans ökade från 41 till 71 procent.

SI-alumnerna Suhair Muhye Al Deen från Jordanien och Jayanthi A Pushkaran från Indien deltog i Leading Remote Teams och delade deras lärdomar och upplevelser från utbildningen.

– Det jag tar med mig är hela hur utbildningen var utformad. Det fungerade som en bra träning för hur man genomför digitala workshops och använder olika verktyg för att få det att hända och få till en effektiv interaktion. Jag var glad över att kunna få använda nya verktyg för första gången som exempelvis Slack, Howspace och Mentimeter. Det hjälpte mig att få mer förtroende i att använda digitala verktyg. Jag delade informationen om verktygen med kollegor och med några av de unga ledare i civila samhälle som jag möter i mitt arbete, säger Suhair Muhye Al Deen.

-Jag måste säga att innehållet på kursen var utmärkt och att det var så användbart att få kontakt med olika människor i SI.s alumnnätverk. Jag är stolt över att jag har startat tre projekt på distans i Sweden Alumni Network India Delhi Chapter och använt lärdomarna från denna kurs. Att ha kontakt och lära sig som en del av SI-alumni-samhället, även om det är online, är verkligen något jag uppskattar under karantän. Sättet som sessionerna var upplagda på och hur de genomfördes gjorde att jag lärde mig och kunde genomföra kursen på ett effektivt men samtidigt inkännande sätt, säger Jayanthi A Pushkaran.