På gång – Sverige som kunskapsnation

Lisa Truedsson är strateg på Svenska institutet och leder arbetsområdet Sverige som kunskapsnation inom Plint ‒ plattform för internationalisering. Plint arbetar för att stödja lärosäten för ökad internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Här berättar Lisa om vad som är aktuellt på området.

Vad jobbar du med just nu?
– Just nu förbereder jag bland annat programmet inför den gemensamma heldag som Plint arrangerar för alla arbetsområden den 18 april. Jag ser fram emot att samlas fysiskt, diskutera viktiga knäckfrågor inom internationalisering och förhoppningsvis inspireras av en internationell utblick.

Inom arbetsområdet Sverige som kunskapsnation är det mycket spännande på gång; bland annat är vi i startgroparna att ta fram ett nytt kommunikationspaket om Sverige som forskning- och innovationsland.

Varför är det här viktigt?
– Att Sverige framstår som ett attraktivt land att verka i för internationella studenter, forskare och spetskompetens är avgörande för att vi ska vara fortsatt konkurrenskraftiga. SI:s rapport Den ekonomiska effekten av internationella studenter visar att internationella studenter bidrar med mellan 3,5 och 4 miljarder kronor årligen till svensk ekonomi, vilket gör utbildningssektorn till en exportsektor att jämföra med exempelvis svensk musikexport. Internationalisering bidrar även med ökad mångfald och nya perspektiv till utbildningarna, vilket sammantaget ger ökad kvalitet i både utbildning och forskning. De studenter och forskare som stannar efter sina studier bidrar till att försörja svenska kunskapsintensiva företag med tusentals individer årligen, vilket behövs för att kunna utvecklas, investera och nå tillväxt.

Vad hoppas du se för resultat om 3-5 år?
– Sverige är ett litet och relativt okänt land, men har ett gott rykte inom innovation, utbildning och med många framgångsrika företag. Vi rankar högt i olika index på området. Men konkurrensen är stor och omvärlden förändras snabbt. Forsknings- och utbildningsminister Mats Persson säger att fokus för forskningspolitiken de kommande årens ska vara ”Excellens, internationalisering och innovation” – och jag hoppas att frågan om vikten av att aktivt främja Sverige som kunskapsnation och undanröja hinder som gör att de bästa talangerna väljer andra studie- och karriärdestinationer fortsatt är högt på agendan.