Postinvandringslitteratur på schemat i Moskva, Archangelsk och Milano

Distansundervisning är sedan flera veckor tillbaka vardag för studenter vid universiteten i Ryssland och Italien som studerar svenska och andra nordiska språk.

En gästföreläsning av Maïmouna Jagne-Soreau, doktorand i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och Paris-Sorbonne som var planerad att genomföras vid Ryska statliga universitetet i Moskva och Nordliga arktiska federala universitetet i Archangelsk ställdes inte in. Istället fick fler studenter möjlighet att lyssna till föreläsningen om postinvandringslitteratur i Norden genom den digitala mötestekniken Zoom.

Maïmouna talade om sitt avhandlingsprojekt, som handlar om satir och mellanförskap, etniskt kapital och om att vara icke-vit när man är född och uppvuxen i Norden.

75 svenskstudenter och lärare i Moskva, Archangelsk och Milano deltog i de två föreläsningarna som innehöll interaktivitet genom frågor och uppgifter som studenterna besvarade via chat. Tack till våra svensklektorer Hanna Sandborgh och Lina Bysell som arrangerade föreläsningarna.