Final – Omvärldens bild av Sverige 2020_revidering